Welcome to Luv Bento!
 • $25.60

  Rabbit Shikiri Bento

 • $26.80

  Shikiri Bento

 • $26.90

  Kimono Bento Round

 • $26.90

  KOKESHI BENTO

 • $27.00

  Maiko bento 8.5 inch

 • $30.00

  Kimono Bento