Welcome to Luv Bento!
 • $17.20

  Animal kids bento – bear –

 • $25.00

  Jiji Bento Box 900

 • $25.00

  Totoro Bento Box 900

 • $26.00

  Panda Lunch Box Set

 • $28.00

  Cat bento

 • $29.30

  Matryoshka Bento